تیم

استایل تیم 01
جرمی دوپونت
شرکت بنیانگذار طراحی
جرمی واتسون
شرکت بنیانگذار طراحی
برایان جونسون
شرکت بنیانگذار طراحی
استایل تیم 02
جرمی دوپونت
مدیر خلاق
برایان جونسون
رئیس خلاق استودیو
جرمی واتسون
شرکت بنیانگذار طراحی
سارا گاردنر
مدیر خلاق
استایل تیم 03
برایان جونسون
شرکت بنیانگذار طراحی
جرمی دوپونت
شرکت بنیانگذار طراحی
جرمی واتسون
شرکت بنیانگذار طراحی
اسکرول به بالا